Kontakt


Prezes Oddziału kol. Lisieński Karol tel. 607 627 688

Skarbnik Oddziału kol. Greger Krzysztof    tel. kom. 506 146 203

Sekretarz Oddziału kol Bruch Mariusz  tel.

Przewodniczacy Sekcji Sarnów kol. Gęborski Andrzej tel 667 972 203

Skarbnik Sekcji Sarnów kol. Kańtoch Mirosław tel. 516 642 960

Kol.Synowiec Jan  tel.  609 768 000

Ewentualne uwagi i spostrzeżenia proszę kierować na adres:

andrzejgeborski @wp.pl